Nya uppdrag: normkritisk granskning av kommunikation på Vetenskapsrådet och Arbetsmiljöverket

I höst jobbar jag och Marian Bergroth med nya projekt för Vetenskapsrådet och Arbetsmiljöverket. På båda myndigheterna kommer vi jobba med att granska intern och extern kommunikation ur ett normkritiskt perspektiv där vi framförallt tittar på hur kön framställs. När vi är klara med arbetet kommer kommunikatörerna utbildas i metoden, för att kunna fortsätta granska sin kommunikation med jämna mellanrum. Vi ser mycket fram emot att sätta igång arbetet!

Där magin uppstår

Illustration: två cirklar som delvis sitter ihop. I den ena står texten "My comfort zone". Utanför cirklarna finns texten "Where the magic (sometimes) happens" med pilar till båda cirklarna. Längre bort finns en prick med texten "Where the panic attack strikes"

Jag har efter ganska många års tvekande flyttat till Malmö. Och det har så klart också Fock strategi. Här jobbar jag vidare med uppdragsgivare i Stockholm och har börjat timjobba som brevbärare vid sidan av. Malmös näst största hus, Kronprinsen, har blivit min ledstjärna som visar mig vägen tillbaka efter ibland hårda, kalla, trista, tunga postrundor och ibland lätta, spännande, vänliga, soliga och krispiga turer. Det finns de som säger att en frilansande kommunikatör gör bäst i att vara tyst om att ha ett kneg som bisyssla. Men jag vill inte vara det. När jag hade frilansat i ett år kom jag på att jag känner mig trygg varje gång jag förstår att mitt företag och mitt frilansande är precis vad jag själv är, varken mer eller mindre. En ganska stor del av mitt liv just nu är att uppleva Malmö som brevbärare. Den nya vardagen tar jag med mig in i mina andra uppdrag, precis som jag har med mig mina andra erfarenheter på Posten. Apropå detta med att flytta och vara mer än en sak i taget: här är en bild som jag ritade som motbild till en vanligare version som du hittar i många varianter om du […]

Presentation: Normkritisk kommunikation

Här är min presentation från förra onsdagen när jag höll seminarium om normkritisk kommunikation för kommunikatörer på SKL. Det är inte säkert att presentationen är helt självförklarande men jag lägger ut den ändå eftersom den innehåller Marian Bergroths och mitt första ansats att beskriva processen att arbeta normkritisk med kommunikation. Normkritisk kommunikation – normerna som styr oss on Prezi

Uppdrag: ny payoff för Hjärnkoll

Hjärnkolls logotyp med undertexten psykiska olikheter - lika rättigheter

Här är ett exempel på hur ett normkritiskt förhållningssätt kan leda till nya vägar i kommunikationen. Nu byter Hjärnkoll undertext till sin logotyp. Från “För ett psykiskt friskare Sverige” till “psykiska olikheter – lika rättigheter”. Genom förändringen vill kampanjen betona sin vision: att alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Jag är väldigt stolt över att ha drivit arbetet med att ta fram en pay off, som har tagits emot väldigt väl både i rörelsen och målgruppen. Arbetsgrupp: projektledare/kommunikationsstrateg: Anna Fock kommunikationsstrateg: Tobias Smedberg, Agenda PR copy: Odd Glodeck, Xverige och Marian Bergroth, Tyyne Produktioner

Normkritik och kommunikation

Under hösten och våren har jag jobbat mycket med normkritisk kommunikation. Tillsammans med Gunilla Edemo gjorde jag en utbildning om Normkritik och kommunikation för kampanjen Hjärnkoll. Sedan dess har Hjärnkoll beslutat sig för att använda sig av normkritik från grunden i sin kampanj. Jag har varit en aktiv del i det arbetet. Normkritik är inte en färdig lösning eller handlingsplan, utan ett perspektiv att arbeta utifrån. Det handlar om att rikta om fokus från en marginaliserad grupp (i det här fallet personer med psykisk ohälsa) till normer som påverkar den gruppen och alla andra. Exakt hur det kommer gestalta sig i den slutgiltiga kommunikationen vet jag ännu inte, men att skriva en kommunikationsstrategi som bygger på normkritik är definitivt något av det mest spännande jag har gjort i arbetslivet. Nu fortsätter jag det arbetet tillsammans med Tobias Smedberg på Agenda PR och Amanda Mogensen på Ideal kommunikation. Under våren fortsätter jag med fokus på normkritik i Hjärnkoll och andra uppdrag, till exempel Marschen för tillgänglighet och en föreläsning för Gävleborgs län om Kommunikation och bilder utifrån genusperspektiv. Om du vill veta mer om normkritik är det hett tips att läsa boken Normkritisk pedagogik -makt, lärande och strategier för förändring